Марка Hammer

МИССИЯ HAMMER

ПРОДУКТЫ HAMMER ТАКИЕ КАК ТЫ – ВЫНОСЛИВЫЕ, СИЛЬНЫЕ И ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ.

Это чрезвычайно практические телефоны, которые будут сопровождать тебя везде независимо от того, работаешь ли ты в экстремальных условиях, или любишь экстремальный спорт. Эти телефоны защищены от воды, пыли и падений. Выбрав марку HAMMER, можно не думать о том, переживет ли телефон тот темп жизни, который выбрал ты. Теперь твои страсти и борьба на первом плане и… ничто этому не помешает.

Hammer. БЕРИ БОЛЬШЕ

История марки Hammer

Марка Hammer принадлежит mPTech, лидеру на рынках Польши, Чехии и Словакии. С самого начала, целью mPTech было сделать последние мобильные технологии доступными каждому, независимо от достатка.

Официальный веб-сайт myPhone

myphone.pl
Заполнить

Обратная связь

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę mPTech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256 , zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do UODO. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej nieudzielenie spowoduje niemożność odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Наше

Контактные данные

Адрес

mPTech Sp. z o.o.

ул. Краковская, 119

50-428 Вроцлав

Польша